Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
desember 2019
15. des 50 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt – Hensmoen, Ringerike kommune
12. des 50 Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Vestre Strandvei 93 i Hurum kommune
06. des 49 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av avfallsanlegg – Franzefoss Gjenvinning AS, Isi Miljøpark
06. des 49 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall – Magnus Narum AS, Eiklesvegen 86 i Gol kommune
03. des 49 Søknad om endring av utslippstillatelse til snøsmelteanlegget SS Terje i Oslo
november 2019
22. nov 47 Søknad om tillatelse til midlertidig snødeponi på Gomsrud i Kongsberg kommune
19. nov 47 Søknad om tillatelse til mudring i Bunnefjorden – Nordre Follo Renseanlegg, Oppegård kommune
18. nov 47 Søknad om tillatelse til midlertidig snødeponi på Berskaug i Drammen kommune
18. nov 47 Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider for Bane NOR i Drammen kommune (UDK 33)
15. nov 46 Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold
Frist Høring
desember 2019
15. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt – Hensmoen, Ringerike kommune
12. des Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Vestre Strandvei 93 i Hurum kommune
06. des Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av avfallsanlegg – Franzefoss Gjenvinning AS, Isi Miljøpark
06. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall – Magnus Narum AS, Eiklesvegen 86 i Gol kommune
03. des Søknad om endring av utslippstillatelse til snøsmelteanlegget SS Terje i Oslo
november 2019
22. nov Søknad om tillatelse til midlertidig snødeponi på Gomsrud i Kongsberg kommune
19. nov Søknad om tillatelse til mudring i Bunnefjorden – Nordre Follo Renseanlegg, Oppegård kommune
18. nov Søknad om tillatelse til midlertidig snødeponi på Berskaug i Drammen kommune
18. nov Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider for Bane NOR i Drammen kommune (UDK 33)
15. nov Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold