Søknad om tillatelse til mudring i Filtvet båthavn i Ekrebukta i Hurum kommune

Høringsfrist:
20. januar 2020

Hurum Havner KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Filtvet båthavn i Ekrebukta i Hurum kommune. 

Publisert 09.12.2019

Tiltakshaver søker om tillatelse til å mudre ca. 600 m3 (±150 m3) innenfor et område på ca. 400 m2 i Filtvet båthavn i Ekrebukta i Hurum kommune. Planlagt mudringsdybde er ca. 1,5 meter, og arbeidene skal gjennomføres fra lekter. De mudrede massene skal leveres til godkjent mottak. Det planlegges å etablere siltgardin som avbøtende tiltak.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 20. januar 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2019/19136. 

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
20. januar 2020

Kontaktpersoner