Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2019

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Søknadsfrist er 1 mars 2020, og man søker i år digitalt ved å benytte Fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning.

Frist for rapportering er også 1. mars. Rapportering og søknad skjer i samme digitale løsning. 

Du finner mer  informasjon på  Helsedirektoratets sider.

 

  • Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet skal denne adressen benyttes: skjema@fylkesmannen.no
  • Andre henvendelser av faglig karakter knyttet til ordningen, skal rettes til Fylkemannen, gjerne med en e post til FMOVpost@fylkesmannen.no

Lenke til mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadskjema finner du til høyre på siden.