Psykisk helse de første 1000 dagene av livet

Norge deltar i et Nordisk samarbeidsprosjekt "Barnets 1000 første dager". Prosjektet er eid og finansiert av Nordisk Ministerråd og ble initiert av Island under formannskapet i 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.07.2021

Nordisk ministerråd har publisert to rapporter for å fremme tiltak som støtter følelsesmessig utvikling og god psykisk helse de første 1000 dagene av barnets liv. 

Helsedirektoratet har, i samarbeid med Regionsenter for barn og unge psykisk helse Øst og Sør, representert Norge.

Mer informasjon om rapportene finner du på Helsedirektoratets nettsider.