Økt kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunene

Ny rapport viser at regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet har ført til at kapasiteten og kompetansen på rusfeltet i kommunene er økt. Langt flere brukere opplever at de har innflyttelse på tjenestetilbud de mottar, og at det er tilpasset deres behov.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.08.2021

Fafo har i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos evaluert opptrappingsplanen for rusfeltet. Den viser at det har vært en positiv utvikling på rusfeltet, men at det er behov for fortsatt innsats dersom målene i planen fullt ut skal innfris.

Mer informasjon om temaet finner du her:

Rapporten finner du her: