Ny opptrappingsplan for psykisk helse

Som oppfølging av Hurdalsplattformen har regjeringen startet arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse som skal omfatte hele feltet innenfor psykisk helse

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.06.2022

Det innebærer både det helsefremmende og forebyggende arbeidet, arbeidet med å sikre mer tilgjengelig og nær hjelp, og tilbudet til dem med alvorlige og sammensatte utfordringer. Målet er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at sosial ulikhet i psykisk helse skal reduseres. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil ha regionale innspillsmøter til høsten.Dette kan du lese mer om på regjeringen.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken er èt av embetene som er bedt om å bistå departementet med å planlegge og gjennomføre et regionalt innspillsmøte. Dette vil bli avholdt i Oslo den 12.september 2022 kl.12-1515.

Det regionale møtet i Oslo vil være med fysisk deltakelse etter invitasjon. Politisk ledelse i departementet vil delta på møtet, i tillegg til representanter fra embetsverket.

Vi kommer til å involvere bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljøer – herunder kompetansesentrene – i planlegging og gjennomføring av møtene.

Regjeringen har som målsetting å legge frem den nye opptrappingsplanen i løpet av 2023.