Kampanje skal forebygge selvmord

Høsten 2021 starter prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i regionen som tidligere var Østfold fylke. Det innebærer blant annet et omfattende kurstilbud.

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av organisasjonen Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.08.2021

Lars Mehlum, senterleder ved NSSF og professor i psykiatri, understreker viktigheten av befolkningsrettet selvmordsforebygging:

"Selvmord er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av dem som har økt risiko for selvmord kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte."

Menn er hovedmålgruppe

Prosjektet har sitt utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. Erfaringene vil danne grunnlag for andre befolkningsrettede selvmordsforebyggingsprosjekter i Norge. 

"Kampanjen skal nå hele befolkningen i Østfold, men primærmålgruppen er voksne menn. Dette er fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp, og fordi rundt to av tre norske selvmord hvert år er blant menn", sier prosjektkoordinator Ingunn Legard ved NSSF.

Prosjektets nettside og kursoversikt finner du her:

En full oversikt over planlagte opplæringstilbud finner du her: