Flere klager på behandling i helsevesenet

Vi opplever fremdeles en stor økning i antall klagesaker som kommer inn til helseavdelingen. Det er særlig en økning i rettighetsklager i spesialisthelsetjenesten og klager på tvangsbehandling i psykiatrien.

Publisert 12.03.2024

– Tallene kommer frem i vår årsrapport for 2023 og er et utviklingstrekk som bekymrer oss. Flere saker som gir økt saksbehandlingstid, gjør at vår evne til å ivareta innbyggernes rett til nødvendige og forsvarlige helsetjenester blir svekket, sier fylkeslege Anne Hilde Crowo.

– Det at pasienter og pårørende klager på behandling som de opplever at ikke er av god kvalitet, er selvfølgelig bra. Det kan bidra til å gjøre kvaliteten på tjenestene bedre og øke tilliten til helsetjenesten. Økningen av klager er nok også et tegn på at brukere og pårørende er mer oppmerksomme på sine rettigheter enn før, sier Crowo.

Kraftig økning i rettighetsklager

I 2023 mottok vi 996 rettighetsklager som gjelder spesialisthelsetjenester, mot 585 klagesaker i 2022. Dette utgjør en økning på 70 prosent.

Vi ser også et økende antall saker som omhandler tvangsbehandling i psykiatrien. Dette dreier seg om medikamentell behandling og ernæringsbehandling uten pasientens samtykke.

– Saker som omhandler tvangsbehandling er høyest prioritert hos oss. Vi har dessverre allikevel for lang saksbehandlingstid. Det at vi må prioritere saker om tvangsbehandling, går dessverre ut over andre viktige oppgaver, erkjenner fylkeslege Crowo.