Ny sak mot psykiater er ferdigbehandlet hos oss

Saken gjelder psykiateren vi tidligere har opplyst om at vi har tilsynsmessig oppfølging med. I juni oversendte vi fem saker til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon mot vedkommende.

 

Publisert 31.08.2023

Vi har den 28.august oversendt ytterligere en sak til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon.

Saken gjelder pasientbehandling og journalføring.

Vi kommer ikke til å gi ytterligere kommentarer per nå og ber om at eventuelle spørsmål om videre saksbehandling rettes til Statens helsetilsyn.

Øvrige saker til behandling hos Statsforvalteren:

Vi har tilsynsmessig oppfølging med psykiateren i ytterligere tre saker.

I en av disse sakene ble det besluttet tilsynsmessig oppfølging 21. august, og det er sendt ut brev med anmodning om opplysninger med svarfrist 11. september.

De to øvrige sakene er også fremdeles under behandling hos oss.

Vi kommer ikke til å kommentere sakene mens de er under behandling.

Generelt om oversendelse av saker til Statens helsetilsyn:

Vi oversender saker til Statens helsetilsyn der vi vurderer at saken er av en slik art at det er grunnlag for Statens Helsetilsyn å vurdere ileggelse av administrativ reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11.

Helsepersonelloven kapittel 11 regulerer reaksjoner ved brudd på bestemmelser i helsepersonelloven.

I saker som oversendes til Statens helsetilsyn er Statsforvalteren saksforberedende organ for Statens helsetilsyn. Det betyr at vår vurdering ikke er endelig, og at Statens helsetilsyn skal gjøre en selvstendig vurdering av saken.