Tilsyn med Recoveryakademiet avdekket svikt

Ved et planlagt tilsyn i mars 2022 med Recoveryakademiet påpekte vi tre avvik. Vi fant mangler ved vurderingene når pasientene kommer, at det var utilstrekkelig legekapasitet og mangler ved legemiddelbehandlingen.

Publisert 27.04.2022

Recoveryakademiet er en privat virksomhet som gir helsehjelp innenfor fritt sykehusvalg. Hurdalsjøen Recoverysenter er virksomhetens spesialisthelsetjeneste, og ligger i Hurdal.

Etter at vi hadde behandlet sju tilsynssaker høsten 2021, der vi konkluderte med at pasienter ikke hadde fått forsvarlig behandling, gjennomførte vi et planlagt tilsyn. Vi avgrenset tilsynet til å gjelde innkomstvurderinger, behandlingsplan, legemiddelbehandling og journalføring.

Funnene viser at det fortsatt er viktige områder i pasientbehandlingen som må forbedres ved institusjonen. Manglende kontinuitet og knapp legebemanning har vært viktige årsaker til avvikene vi har funnet.

I forberedelsen og under tilsynet møtte vi en ledelse som hadde startet et forbedringsarbeid etter våre konklusjoner i de sju tilsynssakene. Dette arbeidet hadde startet før vi varslet tilsynet.

Vi vil følge opp Recoveryakademiet til ledelsen har sørget for at pasientene får et forsvarlig tilbud.

Rapport fra tilsyn med Recoveryakademiet den 3. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.