Siktede i Kongsberg-saken fikk forsvarlig helsehjelp

Statsforvalteren i Oslo og Viken har konkludert med at mannen som er siktet for å ha drept fem personer på Kongsberg 13. oktober i fjor, fikk forsvarlig helsehjelp.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.03.2022

Mannen hadde hatt kontakt med både fastlege og spesialisthelsetjeneste i mange år, men de siste to årene før hendelsen ønsket han ikke selv helsehjelp. I denne perioden var det ikke grunnlag for å gi helsehjelp som ikke var basert på frivillighet og medvirkning. Han hadde derfor hatt få kontaktpunkt med helsetjenestene disse to årene.

Statsforvalteren har ført tilsyn med både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten etter den tragiske hendelsen.

Vi har ikke funnet at fastlege har opptrådt uforsvarlig.

Det var forhold ved helsehjelpen fra spesialisthelsetjenesten som kunne ha vært bedre. Avvikene fra god praksis var likevel ikke så store at de brøt med krav til faglig forsvarlighet.

Det var forhold ved diagnostikk og ved vurdering av voldsrisiko som kunne vært bedre vurdert. Disse forholdene kan ha bidratt til at pasienten i en periode ikke fikk optimal helsehjelp. Samtidig måtte videre behandling baseres på medvirkning og frivillighet da det etter vår vurdering ikke forelå grunnlag for tvang.