Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Avslutter regionale koronatiltak i Oslo og Viken

Regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for kommunene i Oslo og Viken som kom etter utbrudd av den engelske virusvarianten. Beslutningen er tatt i samråd med kommunene. Les mer på Regjeringen.no

Publisert 16.02.2021

Husk å sjekke din kommunes nettsider for informasjon om lokale tiltak.