Fylkesmannen starter tilsyn med Vallerhjemmet

Etter flere dødsfall som følge av påvist covid-19 ved Vallerhjemmet i Bærum kommune åpner Fylkesmannen i Oslo og Viken tilsyn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2020

Fylkesmannen vil undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet, gitt de vanskelige rammene som var i starten av koronapandemien.

Tilsynet vil blant annet undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, hendelsesforløpet, bemanningssituasjonen og hvilke smitteverntiltak institusjonen satt inn overfor de smittede pasientene og hvordan de friske pasientene ble beskyttet mot smitte. Fylkesmannen vil også vurdere hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og ledelsen i kommunen fulgte opp den alvorlige situasjonen.

Hovedformålet med alle tilsyn er å styrke pasientsikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. I denne spesielle situasjonen med en pandemi, vil fokuset være ekstra rettet mot eventuelle forbedringspunkter i forbindelse med smitteutbruddet, og hva som kan læres av disse i fremtidige utbrudd i andre sykehjem.