Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom livet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2021

Regjeringen har utarbeidet en ny handlingsplan for fysisk aktivitet. Planen markerer hensynet til fysisk aktivitet som nasjonalt viktig på folkehelseområdet.

Last ned handlingsplanen