Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Kontakt Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00 for å få vite hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du er medlem i.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2019
Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke må sende inn en oversikt over fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for i medhold av henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn. Brønnøysundregistrene kontrollerer alle gyldige fødselsnummer opp mot Det sentrale folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og innsendte medlemsoversikter fra øvrige tros- og livssynssamfunn. Formålet med kontrollen av medlemmenes fødselsnummer er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd. Når den årlige kontrollen er gjennomført skal Brønnøysundregistrene og fylkesmennene slette alle oversikter som inneholder fødselsnummer.

I samarbeid med departementet har Brønnøysundregistrene etablert en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, man eventuelt står oppført som medlem i. En utskrift av hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn som den enkelte er registrert som medlem i, sendes i brevs form til den det gjelder.

Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der den registrerte kan kreve innsyn i opplysninger om seg selv, er 75 00 75 00.