3 716 separasjoner ble gitt i Oslo og Viken i 2023

Et rødt hjerte med en bit, formet som en del av et puslespill, har løsnet
Foto: Pixabay.

Antall skilsmisser var 3 250. Vi registrerer en nedgang i antall søknader om separasjon i forhold til tidligere år, mens antall skilsmisser er på samme nivå.

Publisert 22.03.2024

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd.

Flere søker digitalt

Vi mottar stadig flere digitale søknader. 90 % av separasjonssøknadene og 85 % av skilsmissesøknader var elektroniske i 2023.

Statistikk over separasjoner og skilsmisser i Oslo og Viken:

År

Separasjonsbevillinger

Skilsmissebevillinger

2023

3 716

3 250

2022

3 775

3 259

2021

3 470

3 275

2020

3 852

3 695