Ny offentlig salærsats fra 1. januar 2024

Salærsatsen for advokater er endret med virkning fra 1. januar 2024. Ny salærsats er 1 215 kroner. 

Publisert 22.12.2023

Den offentlige salærsatsen fra 1. januar 2024 tilsvarer 1 215 kroner for advokater og 972 kroner for tolker. Den nye salærsatsen gjelder for arbeid som er avsluttet etter 1. januar 2024.

Salærsatsen for reisefravær er 850,5 kroner per time (gjelder for både advokater og tolker). Den nye salærsatsen for reisefravær gjelder for allerede utførte reiser knyttet til arbeid som blir avsluttet etter 1. januar 2024.