Webinarer

Gjennom webinarer ønsker vi, på en effektiv måte, å nå flest mulig som trenger kunnskap om regelverket og nasjonale satsinger på barnehage- og skoleområdet.

Statsforvalteren skal som sektormyndighet medvirke til iverksetting av nasjonal politikk. Dette gjør vi blant annet gjennom veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.

Opptak som ikke er tekstet vil være tilgjengelig inntil 14 dager etter publiseringsdato.

Dersom du har spørsmål knyttet til opptakene, finner du kontaktpersoner til høyre på denne siden.