Tilskudd til tillitsreformen i barnehage og skole i Viken

Sju kommuner i Viken er blitt tildelt tilskudd til å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer i barnehager og skoler.

Publisert 11.10.2023

Gjennom tillitsreformen kan kommuner som ønsker å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer og gi mer faglig frihet til ansatte i barnehage og skole, søke om tilskudd. Dette kan være utprøvinger som øker det lokale handlingsrommet, bygger sterke profesjonsfellesskap i barnehagene og skolene, styrker partssamarbeidet på alle nivå, eller kombinasjoner av disse.

Følgende kommuner i Viken har nå fått innvilget midler til dette: Flesberg, Lørenskog, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Våler.

Les mer om tillitsreformen og tildelingen av tilskudd på Udir sin nettside.