Hvilke tilrettelagte læremidler savner du?

Møter du barn eller elever med særskilte opplæringsbehov i din arbeidshverdag? Da ønsker Statped og Udir innspill fra deg!

Publisert 20.10.2023

Udir og Statped trenger å vite hvilke læremidler barnehager og skoler mangler for å tilrettelegge for denne gruppen. Med særskilte opplæringsbehov mener vi barn eller elever som trenger tilrettelegging utover tilpasset opplæring, både i ordinære og tilrettelagte grupper.

Delta i undersøkelsen fra Statped

Undersøkelsen tar ca. 6 minutter å gjennomføre og den er åpen til 1. november 2023. Del gjerne undersøkelsen, hvis du vet om andre som kan tenke seg å bidra.

Takk for at du bidrar med dine svar!

Har du spørsmål, send en e-post til: tilskuddsordningen@statped.no