Nær 35 millioner til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå tildelt 34 890 000 kroner til barnehageeiere som legger til rette for ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb. Årets tildeling omfatter 583 ansatte/studenter.

 

Publisert 29.09.2023, Sist endret 01.10.2023

Vi har behandlet søknader om tilretteleggingsmidler for studieåret 2023/24, og svar på disse er sendt til barnehageeiere, barnehager og ansatte/studenter.

I Oslo og Viken skal tilretteleggingsmidlene motivere ansatte i barnehager til å utdanne seg til barnehagelærere. Tilskuddet gir eier, styrer/daglig leder mulighet til å planlegge og legge til rette for den ansatte som tar utdanning ved siden av jobb og slik bidrar til kompetanseutviklingen i barnehagen.

Tilretteleggingsmidler er et av flere tiltak i regional ordning som skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i barnehagene, og slik bidra til å sikre alle barn i barnehage et tilbud med høy og likeverdig kvalitet.

Vi tildeler 60 000 kroner per ansatt/student for studieåret 2023/24.

Tildelingskriterier for tilretteleggingsmidler

Tildeling av tilretteleggingsmidler for studieåret 2023/2024 er gjort ut fra følgende kriterier:

  • Den ansatte/studenten tar en av følgende barnehagelærerutdanninger ved siden av jobb i barnehagen:
    • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)
    • Deltid barnehagelærerutdanning
    • Samlingsbasert barnehagelærerutdanning
  • Den ansatte/studenten arbeider i minimum 40 % stilling i tillegg til studiene
  • Den ansatte/studenten er fast ansatt eller midlertidig ansatt 

Ansatte i midlertidige stillinger prioriteres etter ansatte i faste stillinger.

Du kan lese mer om tilretteleggingsmidler her