Statsforvalteren i Oslo og Viken har nominert fire skoler til Dronning Sonjas skolepris 2023

Prisen tildeles annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Publisert 06.09.2023

Hennes Majestet Dronning Sonja tok initiativ til prisen i 2005 og deler selv ut prisen på den prisvinnende skolen 30. november 2023. Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. Juryens leder er Dr. philos. Inga Bostad.

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk inn til sammen ti søknader og blant disse har vi valgt å nominere følgende fire skoler (i tilfeldig rekkefølge):

  • Gamlebyen skole, Oslo (barneskole)
  • Fagerborg skole, Oslo (ungdomsskole)
  • Borgen skole, Asker (ungdomsskole)
  • Persbråten videregående skole, Oslo

Vi ønsker skolene lykke til videre i konkurransen!

Portrettbilde av Hennes Majestet Dronningen.
Hennes Majestet Dronningen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.