Foreslå en skole til Benjaminprisen 2023

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Forslagsfrist: 1. oktober 2023.

Publisert 11.09.2023

Tilhører du eller vet du om en skole som jobber aktivt mot rasistiske holdninger og andre former for diskriminering? Har skolen god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer? Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen deles ut av kunnskapsministeren på vinnerskolen og prispengene er på 250.000 kroner.

Ved å foreslå en skole hjelper du med å løfte frem godt arbeid mot rasisme og diskriminering. Gå inn på Benjaminprisen.no for å komme med ditt forslag og lese mer om prisen. Alle skoler i Norge kan bli foreslått til Benjaminprisen.

Det er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) som administrerer prisen. Se HL-senteret sin hjemmeside for mer informasjon.

Forslagsfrist: 1. oktober 2023.

Hva er Benjaminprisen?

Benjaminprisen er en skolepris. Prisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering. Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i 2001. Drapet på ham var rasistisk motivert. Skolene som mottar prisen arbeider aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Prisutdelingen finner sted i tilknytning til den årlige markeringen av den internasjonale Holocaustdagen. Kunnskapsministeren overrekker prisen, og vinnerskolen får en sum på 250 000 kroner. HL-senteret administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med støtte fra Kunnskapsdepartementet.