Tilbud til kommunene om mal for tilstandsrapport - barnevern

Vi har utarbeidet en versjon av Bufdirs mal for tilstandsrapport som er tilpasset satsningsområder på barnevernfeltet for 2023-2024.

Publisert 13.12.2023

Gjennom tett dialog med kommuner og bydeler, vet vi at flere kommuner har ønsket tilgang til en mal for tilstandsrapport som gir flere valgmuligheter for innretning og oppbygning.

De justeringer vi har gjort er basert på den kunnskap vi har om kommunene i Oslo og Viken og deres behov og erfaring med tilstandsrapportering. Vi har blant annet føyd til et eget punkt om brukermedvirkning og involvering av brukerstemmer. Vi har også økt fokuset på ledelse og styring i tjenesten, samt leders overordnede vurderinger av tilstanden. Videre skiller malen tydeligere på hvilke utfordringer tjenesten står overfor og hvilke tiltak som bør gjøres framover for å øke kvaliteten i tjenestene.