Oppdatering: utlevering av pasientjournaler fra Alero

Det er nå nye drivere av tre av virksomhetene som tidligere tilhørte Alero tannhelsesenter, og tidligere og nye pasienter kan ta kontakt med disse direkte:

Publisert 24.08.2023

1. Alero Hunsøya Tannhelsesenter AS: pasientlister, varelager og driftstilbehør overtatt av Hunsøya Tannhelsesenter AS. Virksomheten er åpen for telefonhenvendelser og akuttpasienter, og klinikken tar sikte på full åpning 1. september. Innehaverne vil starte med å kontakte pasienter fra 21. august.

2. Alero Fagerholt Tannhelsesenter AS: pasientlister, varelager og driftstilbehør overtatt av Fagerholt Tannlegesenter AS, og virksomheten er åpen for pasienter.

3. Tannlege Erik Pedersen AS: pasientlister, varelager og driftstilbehør overtatt av Gold2 AS, og det er full oppstart fra 21. august i lokalene til tidligere Tannlege Erik Pedersen AS, med samme telefonnummer som Tannlege Erik Pedersen AS hadde tidligere.

4. Alero tannhelsesenter AS i Lillesand: pasientlister, varelager og driftstilbehør er overtatt av Tannregulering Sør AS, og nye eiere vil komme i gang med behandling av pasienter så raskt det lar seg gjøre.

Statsforvalteren har med dette avsluttet sin oppfølging av selve konkursen, med unntak av et spørsmål som er forelagt Helsedirektoratet.