Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samarbeider om et webinar om nærtur, folkehelse og arealplanlegging. Webinaret skal gi kunnskap som kan bidra til å legge bedre til rette for helse og livskvalitet, på tvers av forvaltningsområder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.11.2022

Om webinaret

Webinaret skal bevisstgjøre kommunene om betydningen av arealer til rekreasjon og fysisk aktivitet, og synliggjøre virkemidler kommunene har for å sikre arealer og hvordan de best kan utformes for å gi effekt for folkehelsen. Det skal legges vekt på tverrsektoriell kunnskapsutvikling og formidling på tvers av offentlig og privat sektor.

Aktuelle temaer:

  • Hvordan kan folkehelseloven (og tilhørende regelverk) bidra til å styrke tilrettelegging for gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer i planlegging, jf. plan- og bygningsloven? 
  • Hvordan få forankring og tverrsektorielt samarbeid om dette?
  • Hvordan sikre gjennomføring av arbeidet lokalt?

Målgrupper

Politisk og administrativ ledelse i kommuner og regioner, saksbehandlere, frivillige organisasjoner, utbyggere og andre relevante aktører. I folkehelsearbeidet er Statsforvaltere, fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner viktige samarbeidsaktører for blant annet helsemyndigheter og planmyndigheter.

Påmeldingsfrist: 28.11.22

Påmelding og mer informasjon finner du på Helsedirektoratet sine nettsider.