Vurdering av helsekrav for førerkort ved mistanke om kognitiv svikt

Alderspsykiatrisk enhet ved Sørlandet sykehus Kristiansand inviterer fastlegene i Aust- og Vest-Agder til fagdag 19. oktober 2018. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.10.2018

Fastleger har hovedansvar for å vurdere helsekrav for førerkort hos eldre. Når det framkommer mistanke om kognitiv svikt eller demens, kompliseres en slik vurdering. Dette kurset har som formål å gjennomgå prosedyrer for vurdering i slike situasjoner, inkludert praktisk bruk av aktuelle kognitive tester.

Spesialist i nevropsykologi og klinisk eldrepsykologi Carsten Strobel har lang erfaring fra klinisk arbeid med ulike pasientgrupper, men har de siste årene rettet arbeidet særlig mot eldre med kognitiv svikt og demens. Han har vært sentral i arbeidet med Norsk Psykologforenings arbeid med en faglig veileder i førerkortsaker og ledet arbeidet med å revidere de vanligst brukte kognitive screeningtestene som brukes både til utredning av demens og i førerkortsaker. Sykehuset har nå vært så heldige å få ham til Kristiansand for å lede dette kurset.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil ha et innlegg for å beskrive sine erfaringer med meldinger sendt til dem når det gjelder helsekrav for førerkort. De vil kunne belyse hva som gjerne mangler, hva som fungerer godt og hva de savner.

Det vil være praksisnær undervisning og gode muligheter for å komme med innspill, spørsmål og egne eksempler/problemstillinger.

Målgruppen er fastleger og andre leger som gjør førerkortvurdering.

Læringsmål: bidra til å styrke fastlegers kompetanse ved førerkortvurderinger ved mistanke om kognitiv svikt og demens.

Sted: Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus Kristiansand (gjennom «portalen» mot psykiatrisk avdeling, første bygg på venstre side).

Tid: 19. oktober 2018 kl 08.30-15.00

Ingen deltakeravgift. Det serveres enkel lunsj.

Godkjenninger: Kurset er søkt godkjent som tellende til legers videre- og etterutdanning.