Endret saksgang ved anmodning om kjørevurdering

Fra 01.06.2024 har Statsforvalteren i Agder endret oppfølgingen ved anmodning om kjørevurdering fra lege. Pasientene får et større ansvar.

Publisert 12.06.2024

Kjørevurdering er et supplement til legens vurdering om helsekrav til førerkort er oppfylt.

Ved tvil om helsekravet er oppfylt skal det som hovedregel gis «muntlig kjøreforbud» frem til resultatet av kjørevurderingen foreligger og legen har gjort sin endelige vurdering.

Pasienten vil motta brev fra Statsforvalteren, og får nå selv ansvaret for å kontakte Statens vegvesen og bestille time til gjennomføring av kjørevurderingen.

Når kjørevurderingen er gjennomført, sender trafikkstasjonen resultatet tilbake til legen, slik at legen kan bruke det i sin videre vurdering av om helsekravene er oppfylt.

Statsforvalteren mottar ikke lengre kopi av resultatet kjørevurderingen.

Ved vurdering om ikke oppfylte helsekrav, skal lege snarlig sende melding jf. helsepersonelloven § 34.

Mer informasjon om helsekrav og førerkort finner du her: Førerkort | Statsforvalteren i Agder

Kontaktpersoner