Førerkortveilederen er oppdatert

Helsedirektoratet har fra 1. mai 2017 presisert helsekravene til førerkort.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2017

Fylkesmannen vil oppfordre legene til å bruke den nye veilederen. De viktigste endringene gjelder bestemmelsene om:

  • medikamentbruk
  • syn
  • nedsatt førlighet

Medikamentbruk
Vi anbefaler at alle drøfter med legen sin hva som blir regnet som trygg bruk av legemiddel ved bilkjøring. Vi vil også informere om at Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) er oppdatert for de nye bestemmelsene, se.

Helsedirektoratet ber fylkesmennene om å vurdere dispensasjon for personar som bruker flere enn to medikament innen gruppene antiepileptika, antipsykotika og antidepressiva, dersom de ikke har påvirket kjøreevnen. 

Man må redusere maksimaldose av hvert av legemidlene med 50 % dersom man bruker to legemiddel innen denne gruppen: oksazepam, diazepam, zopiklon, zolpidem, nitrazepam, alimemazin, prometazin og hydroksyzin.

I tillegg skal den maksimale døgndosen med opioider være 150 mg morfinekvivalentar dersom man bruker et annet legemiddel som kan påverke kjøreevna. Dersom man bruker ulike opioid-legemiddel, og ingen andre legemiddel, skal man ikke redusere maksimaldoseringen av opioider. Man må da summere opp dosene for hvert av medikamentene og ikke bruke mer enn «300 mg morfinekvivalenter» per døgn (se veilederen).

Helsekravet er ikke oppfylt dersom man bruker tre av disse legemidlene: oksazepam, diazepam, zopiklon, zolpidem, nitrazepam, alimemazin, prometazin, hydroksyzin eller sterke smertestillande (opioider). Dette er de legemidlene som er nevnt i forskriftens §36 punkt 4, 5, 6 og 7.

Elles er det presisert hvordan man skal innrette seg ved kortvarig bruk av disse legemidlene.

Syn
Når det er mistanke om skader på synsfelt, så skal personar som vil kjøre bli undersøkt med Esterman synsfelttest. I veilederen er det nå tydelige krav til undersøkelsesmetoden og eksempel på hvordan man skal tolke testen for de ulike førerkortklassene. Tydeligere veiledning for hvordan man skal håndtere nyoppdaget reduksjon av syn.

Svekket førlighet
Helsedirektorat og vegdirektoratet vil foreslå endring av forskriftsteksten. Før dette må legene følge den nye teksten i veilederen. Lenke til teksten. Husk å lese merknadene under fanekortet «praktisk» lenger nede på siden.