KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2023

Totalberedskap er tema for den tiende utgaven av Kristiansandskonferansen.
Les mer, og meld deg på her.

Publisert 15.11.2022

Kristiansandskonferansen skal være et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet. Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet. Konferansen ble arrangert første gang i april 2013.

Hovedhensikten med konferansen er å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen. Det er initiativtakernes erfaring at det gjensidige kjennskapet mellom beredskapsaktørene i regionen kan bli enda bedre enn det er i dag. Det er synergieffekter å hente både i risiko- og sårbarhetsanalyser, planarbeid og øvelser som er verdifulle å spille på den dagen noe går galt. Gjennom øvelser og daglig kontakt ser vi at det er et forbedringspotensial i det å knytte tettere kontakt med andre beredskapsaktører og det er et mål at konferansen skal bidra til dette. Det er også vårt håp at de beredskapsaktørene i regionen som i dag føler seg «litt alene» kan bruke konferansen til å knytte kontakter med andre aktører i beredskapsmiljøet.

For første gang siden 2. verdenskrig har et land invadert et annet land i Europa. Mange spør seg «hva hvis dette hadde skjedd i Norge – er vi forberedt?» Det er igjen fokus på samfunnets totale beredskap. Årets konferanse gjennomføres under tittelen «Er Sørlandet forberedt – totalberedskap i et regionalt perspektiv». Vi ønsker å sette fokus på forskjellige sider ved den regionale totalberedskapen gjennom orienteringer fra personer og aktører som har sentrale roller nasjonalt og regionalt. Programmet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på denne siden.

Årets konferanse gjennomføres 15. mars i Kilden i Kristiansand. Konferanseavgift er kr. 700. Konferansen er gratis for studenter. Frivillige i beredskapsorganisasjoner og Sivilforsvarets tjenestepliktige i uniform betaler kr. 225. Deltakere som er ansatte i frivillige beredskapsorganisasjoner faktureres for full konferanseavgift. Påmelding og betaling skjer via denne lenken: Påmelding Kristiansandskonferansen

OBS: Påmeldingsfrist 8. mars 2023. Men sett av datoen og meld deg gjerne på allerede nå!

Vi ses på Kristiansandskonferansen!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner