Fylkesberedskapsrådet samlet: STOR SKOGBRANNFARE!

I store deler av vårt fylke er skogbrannfaren nå meget høy. Felles situasjonsforståelse og kartlegging av behovet for samordning var tema på onsdagens møte.

Publisert 15.06.2023

Av den grunn gjennomførte Statsforvalteren i Agder møte i fylkesberedskapsrådet, inkludert kommunene, onsdag 14. juni.

Hensikten med møtet var:

  • å skape en felles situasjonsforståelse basert på innspill fra de mest sentrale regionale aktørene og
  • å kartlegge behovet for samordning av informasjonstiltak utover det som allerede er iverksatt.

Hele beredskapsfamilien regionalt- og lokalt har forstått situasjonen og har gjort en rekke tiltak for å hindre skogbrann samt at de er forberedt på å håndtere en eller flere hendelser.

Informasjon om bålforbudet og skogbrannfaren er delt i sosiale medier og hjemmesider og på plakater i hele fylket.

Nå er det viktig at hver og en av oss også tar den store skogbrannfaren på største alvor i alt vi foretar oss.

Som seniorrådgiver Bengt Henriksen ved beredskapsenheten hos Statsforvalteren sier:

«Det er ikke spørsmål om det kommer til å bli skogbrann, men hvor og når».