En ny våt helg

Inngangen til oktober ble svært våt. Nå ser det ut til at vi går en ny våt helg i vente.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.10.2017

Beredskapsstaben vil følge situasjonen nøye i forhold til været som er meldt. Agderfylkene er ekstra sårbare etter sist flom. Samtidig som ny flom og eventuelle jordras er en potensiell trussel, tilsier prognosene at det ikke blir i samme størrelsesorden som sist. I tillegg er de største nedbørsmengdene ikke varslet å skulle komme på de samme stedene som ble hardest rammet sist. Vi forventer at kommunene vil følge opp lokalt og med forebyggende tiltak. Vi oppfordrer til å følge med på NVEs varslingstjeneste www.varsom.no og www.yr.no for flom, jordskred og værprognoser. 

Publikum bes ta vare på sin egen sikkerhet, og sikre egne verdier hvis mulig. Ring nødetater på 110/112/113 ved fare for liv og helse. Følg med på de råd som kommer fra beredskapsetatene og egen kommune sine hjemmesider.

Kontaktpersoner