Helse- og sosialavdelingen

Publisert 27.09.2021

Avdelingsdirektør/fylkeslege: Aase Aamland
Assisterende avdelingsdirektør: Eva Moe

Avdelingens fremste oppgave er å bidra til faglig forsvarlig virksomhet i tjenestene innenfor sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester. Vårt virkeområde er både innenfor kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Statsforvalteren skal være pådriver for gjennomføring av statlig politikk, og følge opp at tjenestene følger regelverket og tar i bruk nye retningslinjer mv. Tilsyn, opplæring, konferanser, og møter med tjenestene, er blant våre viktigste virkemidler.

I tillegg er vi klageinstans på vedtak om rettigheter og ytelser innen de samme fagområdene, der klager ikke har fått medhold i første instans. Klage på rett til nødvendig helsehjelp fra kommune eller sykehus skal først forelegges den som yter helsehjelpen. Dersom denne opprettholder sin beslutning, sendes saken over til oss for behandling. Tilsvarende gjelder for klager etter lov om sosiale tjenester i NAV. 

Avdelingen behandler også en rekke saker etter annet regelverk. Ved helsesvikt som fører til at forskrift om førerkort mm ikke er oppfylt, skal vi ta stilling til om det kan gis dispensasjon, eller om førerkortet må innleveres.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner