Oppdatering: utlevering av pasientjournaler fra Alero

Her finner du oppdatert informasjon om utlevering av pasientjournaler fra Alero tannhelsesenter.

Publisert 21.07.2023

Statsforvalteren viser til tidligere artikkel (datert 12.07.2023) med informasjon om pasientjournaler fra Alero. Vi ønsker med dette å komme med to tilleggsopplysninger:

  • Statsforvalteren har stadig ingen mulighet til å få tak i pasientjournalene fra konkursboet. Vi har imidlertid den 20.07.2023 rettet en henvendelse til Helsedirektoratet for å få avklart om hvorvidt tilsynsmyndigheten har hjemmel i lov til å pålegge et konkursbo å levere inn pasientjournalene til Norsk Helsearkiv eller ikke. Inntil vi får en avklaring fra vår lovfortolker, kan ikke Statsforvalteren foreta oss noe ytterligere.

  • Statsforvalteren har 21.07.2023 vært i dialog med tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune. Vi har fått informasjon om at pasienter som er blitt henvist til kjeveortoped av den offentlige tannhelsetjenesten, kan be om utlevering av kopi av opprinnelig henvisning til kjeveortoped og eventuelt foreliggende epikriser fra Alero ved å henvende seg til den lokale tannklinikken i fylket. Det vil gi eventuell ny behandler nyttig informasjon.