Veileder om hubrotiltak

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Agder (nå Statsforvalteren) publiserte i 2019 en rapport om erfaringene fra prosjektet «Hubrotiltak på Agder», et samarbeid mellom Agder Energi Nett, Sira-Kvina kraftselskap, Norsk Ornitologisk forening, Agder naturmuseum, Statens naturoppsyn og Statsforvalteren.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.08.2019, Sist endret 08.10.2021

Prosjektet «Hubrotiltak på Agder» ble startet i 2011, og er et samarbeid mellom netteiere, ornitologiske miljø og de regionale miljøvernmyndighetene. Det er så langt gjort tiltak på mer enn 500 22-kV master i Agder. Det vellykkede samarbeidet har gitt høynet kompetanse som både bedrer måloppnåelse og kostnadseffektivitet. Tilsvarende erfaringer er gjort også i andre deler av landet.

Prosjektet på Agder ønsker å spisse sine og andres erfaringer og råd i veiledning rettet mot målgrupper:

  1. Regionale miljømyndigheter som forventes å lede og koordinere prosjektene ute, og som i sin forvaltning også uttaler seg til saker med energioverføring.
  2. Nettselskapene som både ferdigstiller søknader om tilskudd til tiltak på linjenett og master, men som også i sin planlegging av nye nett og master og oppgradering av gamle skal tenke hubrovennlig der konfliktpotensialet er til stede.
  3. Entreprenører som hyres inn til å forestå montering av tiltak på master.

 

Tor Arild Esperås og Tor Punsvik skrev rapporten som kan lastes ned her: Prosjekt «Hubrotiltak på Agder». Nasjonale erfaringer med tiltak på 22 kV linjenett i prosjektperioden. Rapport nr 1/2019. Fylkesmannen i Agder, miljøvernavdelingen.