Midlertidig stans for nye søknader om akvakultur på land

Nærings- og fiskeridepartementet har innført midlertidig stans for nye søknader om tillatelse til akvakultur på land. Stansen vil gjelde til nytt regelverk for landbasert akvakultur er på plass.

Publisert 25.01.2023

I første omgang settes den midlertidige stansen til seks måneder. Dette betyr at Statsforvalteren i Agder fra den 20.12.2022 og frem til 20.06.2023 ikke vil ta imot nye søknader for akvakulturanlegg på land. Søknader som allerede ligger til behandling hos fylkeskommunen og Statsforvalteren, vil bli behandlet på vanlig måte. 

Du kan lese mer om bakgrunnen for stansen og om arbeidet med utforming av nytt regelverk på regjeringen sine nettsider.