Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2024
27. feb 9 Statsforvalteren i Agder Statsforvalteren i Agder arrangerer spørretime om vurdering, eksamen og sensoroppdrag Teamsmøte
mars 2024
05. mar 10 Statsforvalteren i Agder Invitasjon til regional samling for kommunene i Østre Agder om endringer i velferdstjenestelovene 5.mars 2024 Arendal kultur- og rådhus
11. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Troms og Finnmark og Statsforvaltaranes nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - frå teori til praksis Digitalt
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Troms og Finnmark og Statsforvaltaranes nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - frå teori til praksis Digitalt
Dato Arrangement
februar 2024
27. feb Statsforvalteren i Agder arrangerer spørretime om vurdering, eksamen og sensoroppdrag
mars 2024
05. mar Invitasjon til regional samling for kommunene i Østre Agder om endringer i velferdstjenestelovene 5.mars 2024
11. mar Barnets beste - frå teori til praksis
15. mar Barnets beste - frå teori til praksis