Samling for fagansvarlige i NAV

Dato:
25. april 2024 09.00 - 14.30
Sted:
Scandic Sørlandet. Travparkveien 14, 4636 Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige ved NAV kontor i Agder
Påmeldingsfrist:
8. april 2024 23.59

Statsforvalteren i Agder inviterer fagansvarlige i NAV til samling for å drøfte aktuelle tema og dele erfaringer knyttet til tjenestene etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Publisert 21.02.2024

Målgruppen for samlingen er de som har fagansvar for sosiale tjenester på NAV kontor i Agder. Det kan være avdelingsledere, fagledere eller andre som godkjenner vedtak etter sosialtjenesteloven.

Vi blir en mindre forsamling og legger opp til erfaringsdeling og dialog. Vi ønsker innspill til tema dere vil vi skal ta opp innen 08. april 2024. Dette kan dere sende til Birthe Guttormsen birthe.guttormsen@statsforvalteren.no eller Johan Inge Misund johan.misund@statsforvalteren.no

Se lenke for påmelding til høyre, frist for påmelding er 08.april 2024.

Samlingen for fagansvarlige i NAV er gratis, men deltagerne må selv dekke reisekostnadene. Påmeldingen er bindende og avmelding etter fristen, eller manglende oppmøte, vil bli fakturert. Statsforvalteren forbeholder seg retten til å prioritere antall deltagere fra hver kommune.

Dato:
25. april 2024 09.00 - 14.30
Sted:
Scandic Sørlandet. Travparkveien 14, 4636 Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige ved NAV kontor i Agder
Påmeldingsfrist:
8. april 2024 23.59