Statsforvalteren i Agder inviterer til Utdanningsmøte 18. og 19. oktober 2023

Dato:
18. oktober 2023 09.30 - 19. oktober 2023 13.00
Sted:
Radisson Blu Caledonien i Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, utdanning- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere og skolefaglige rådgivere fra kommuner og fylkeskommune, ledere for PPT, ansvarlige ved private skoler samt enkelte andre inviterte samarbeidspartnere
Påmeldingsfrist:
1. september 2023 00.00

Tema for møtet vil blant annet være ny opplæringslov med forskrifter, inkluderende praksis i skolen og bekymringsfullt skolefravær. Statsforvalteren vil også benytte anledningen til å informere om vår erfaring som håndhevingsinstans.

Publisert 12.05.2023

Målgruppe for møtet er skoleeiere og skolefaglige rådgivere fra kommuner og fylkeskommune, ledere for PPT, ansvarlige ved private skoler samt enkelte andre inviterte samarbeidspartnere.

Utdanningsmøtet vil denne gangen arrangeres på Radisson Blu Caledonien i Kristiansand.

Se vedlagt forløpig program for møtets innhold. 

Statsforvalteren i Agder dekker deltakelse, mat og overnatting for inntil 3 deltakere fra hver kommune og fylkeskommunen. Vi dekker deltakelse, mat og overnatting for PPT-lederne. For private skoler dekker vi deltakelse, mat og overnatting for inntil 1 deltaker per skole. Det vil være mulig å melde på deltakere ut over dette, men dette gjøres i avtale med oss ut ifra kapasitet på arrangementet. Deltakelse dekkes i disse tilfellene ikke av Statsforvalteren.

Vi ber med dette om at aktuelle deltakere holder av disse datoene.

Påmelding skjer her:

 

Dato:
18. oktober 2023 09.30 - 19. oktober 2023 13.00
Sted:
Radisson Blu Caledonien i Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, utdanning- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere og skolefaglige rådgivere fra kommuner og fylkeskommune, ledere for PPT, ansvarlige ved private skoler samt enkelte andre inviterte samarbeidspartnere
Påmeldingsfrist:
1. september 2023 00.00