Samling for fagansvarlige i Nav

Dato:
1. desember 2022 09.00 - 14.30
Sted:
Dyreparken hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige ved Nav-kontor i Agder

Statsforvalteren i Agder inviterer fagansvarlige i Nav til samling for å drøfte aktuelle tema og dele erfaringer knyttet til tjenestene etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Publisert 10.11.2022

Målgruppen for samlingen er de som har fagansvar for sosiale tjenester på Nav-kontor i Agder. Det kan være avdelingsledere, fagledere eller andre som godkjenner vedtak etter sosialtjenesteloven.

Vi blir en mindre forsamling og legger opp til erfaringsdeling og dialog.

Noen av temaene for dagen er:

  • Kort innblikk i Statsforvalterens statistikk om klagesaker etter sosialtjenesteloven
  • Aktuelle problemstillinger fra klagesaker
  • Refusjonssaker – kort gjennomgang om saksgangen
  • Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om livsoppholdsbeløp og «tappe-vedtak»
  • Lovendring fra 01.09.2022 - barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk stønad.
  • Sivilombudet om lovlig opphold

Vi ønsker innspill til andre tema dere ønsker vi skal ta opp innen torsdag 24.11.22. Dette kan dere sende til Birthe Guttormsen fmavbgu@statsforvalteren.no eller Johan Inge Misund fmavjim@statsforvalteren.no

Frist for påmelding er torsdag 24.11.22.

Samlingen for fagansvarlige i Nav er gratis, men deltagere må selv dekke reisekostnader. Påmeldingen er bindende og avmelding etter fristen eller manglende oppmøte, vil bli fakturert. Statsforvalteren forbeholder seg retten til å prioritere antall deltagere fra hver kommune.

Skjema for påmelding

Dato:
1. desember 2022 09.00 - 14.30
Sted:
Dyreparken hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige ved Nav-kontor i Agder