Miljø- og helsedag 2022

Dato:
7. november 2022 10.00 - 15.30
Sted:
Helsedirektoratets auditorium, Vitaminveien 4, Storo
Arrangør:
Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstuttet

Helsefremmende nærmiljøer - med fokus på natur som miljøfaktor

Publisert 31.10.2022

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer sammen til konferanse om miljø og helse!

Tema for årets konferanse er;
Helsefremmende nærmiljøer - med fokus på natur som miljøfaktor.

Temaer som vil bli belyst er:
-Naturområder som helsefremmende miljøfaktorer
-Arealplanlegging som virkemiddel for å sikre natur i byer og tettsteder
-Uteområder i skoler og barnehager

På konferansen formidles ny kunnskap om positive miljøfaktorer, hva de kan bety for helse og miljø, bruk av virkemidler og med eksempler fra praksis. 

Målgruppen er alle som arbeider med miljø og helse i kommunene, fylkeskommunene, hos Statsforvalter og hos andre fagmiljøer (miljøingeniører/-rådgivere, planleggere, leger, jurister, folkehelserådgivere, m.fl.)

Se lenke for påmelding og mer informasjon: Miljø og helsedag 2022 - Forside (berg-hansen.no)

NB! Påmeldingsfrist 1. november.

Deltakere som har meldt sin deltakelse som digital vil få tilsendt lenke dagen før konferansestart. 

Dato:
7. november 2022 10.00 - 15.30
Sted:
Helsedirektoratets auditorium, Vitaminveien 4, Storo
Arrangør:
Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstuttet

Lenker