Kurs i gårdsbasert biogassproduksjon

Dato:
29. november 2022 16.00 - 21.00
Sted:
Holt
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder med flere
Målgruppe:
Husdyrbønder og andre med interesse for temaet

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs på Holt 29. november.

Publisert 04.11.2022

Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel er et viktig tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra jordbruket. Tiltaket styrker også gårdens energisikkerhet og i tider med med høye energipriser vil det også være et økonomisk gunstig tiltak.

Kurset er åpent for alle med interesse for temaet.

Kurset er gratis, men av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 25. november kl. 12.00.

Klikk her for program for kurset.

Dato:
29. november 2022 16.00 - 21.00
Sted:
Holt
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder med flere
Målgruppe:
Husdyrbønder og andre med interesse for temaet