Rusfagdag

Dato:
24. oktober 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Peer Gynt Salen, Ibsenhuset, Skien
Arrangør:
Knut Boe Kielland, Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
Målgruppe:
Ansatte i STHF, SIV, SSHF og i kommuner i Vestfold og Telemark og Agder
Påmeldingsfrist:
17. oktober 2022 16.00

Tema er psykiske lidelser og samtidige rusproblemer:
Interaksjoner, somatiske sykdommer, behandling og oppfølgning. 

Publisert 03.10.2022

Knut Boe Kielland er lege og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han ledet arbeidet med Nasjonal faglig veileder for utredning, behandling og oppfølging av mennesker med samtidig. 

Kursets innhold:

  • Avhengighet, samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
  • Somatisk helse hos mennesker med rusavhengighet og alvorlige psykiske problemer

Lunsj kl. 12.00-13.00

  • Ulike typer behandling og oppfølging
  • Samspillet mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og andre instanser
  • ROP Nasjonale pasientforløp

Kurset er del 1 av 4 i en kursrekke om rus og psykisk helse, og arrangeres av STHF i et samarbeid med SIVHF, SSHF, KoRus Sør, NAPHA og Statsforvalteren i Agder og Vestfold/Telemark.

Kursavgift: Kr. 500 ved fysisk deltakelse, inkludert lunsj. Ingen kursavgift for ansatte ved Sykehuset Telemark HF. Digital deltakelse er gratis for alle.

Påmelding: Bindende påmelding innen 17.oktober. Pek på linken under og følg instruksen som kommer opp: Rusfagdag 24.10.2022 (deltager.no)

Fagdagen blir streamet via Youtube. Lenken finner dere i påmeldingsskjemaet på deltager.no

Dato:
24. oktober 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Peer Gynt Salen, Ibsenhuset, Skien
Arrangør:
Knut Boe Kielland, Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
Målgruppe:
Ansatte i STHF, SIV, SSHF og i kommuner i Vestfold og Telemark og Agder
Påmeldingsfrist:
17. oktober 2022 16.00