Nettverks- og erfaringssamling

Dato:
17. oktober 2022 12.00 - 18. oktober 2022 14.00
Sted:
Scandic Sandefjord
Arrangør:
Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland.
Målgruppe:
Prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet

Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland inviterer til nettverks- og erfaringssamling, for prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet. Samlingen vil finne sted i Sandefjord 17-18. oktober, og samlingen er fysisk.

Publisert 07.09.2022

Det forventes at alle Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler deltar på samlingen, både for å dele av sin erfaring og lære av andre prosjekter. Det legges opp til både foredrag og læringsverksted, samt mye tid til erfaringsutveksling. For deltagere fra Agder vil Statsforvalteren i Agder dekke deltageravgift og opphold. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte kommune/NAV kontor.

NB! Er det behov for overnatting fra sønadag til mandag, så må prosjektene dekke dette selv (kr. 1495).

Påmeldingsfrist: 19.september

Vi gleder oss til å treffe dere!

Nettverks- og erfaringssamling

Hvilke deler av samlingen vil du melde deg på:
Dato:
17. oktober 2022 12.00 - 18. oktober 2022 14.00
Sted:
Scandic Sandefjord
Arrangør:
Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland.
Målgruppe:
Prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet

Kontaktpersoner

Dokumenter