Samling for veiledere til turnuskandidater i fysioterapi

Dato:
19. oktober 2022 08.30 - 15.00
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Veiledere for turnuskandidater i fysioterapi

Den 19.10.2022 arrangerer Statsforvalteren veiledersamling for veiledere til turnuskandidater i fysioterapi på Agder.

Publisert 13.09.2022

Fysioterapeuter må gjennomføre ett års turnustjeneste før de kan søke om autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren har som oppdrag å arrangere kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidatene mens de er har turnustjeneste i kommunehelsetjenesten og dette samarbeider Statsforvalterne i Agder og Vestfold-Telemark om. Vi har skal også holde kurs for veilederne til kandidatene, og det er det denne samlingen gjelder.  Adresse for denne samlingen blir Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand og alle fysioterapeuter som er involvert i veiledning av turnuskandidater i fysioterapi i kommuner eller helseforetak, kan melde seg på. Statsforvalteren finansierer samlingen som en del av vårt oppdrag på turnusfeltet og temaene denne dagen vil sette fokus på rollen din som veileder med aktivitet i plenum og i grupper.

Konkrete temaer som berøres vil dreie seg om:

  • Lovkrav og rammer rundt veiledning av turnuskandidater
  • Veiledning og supervisjon
  • Rollen som veileder
  • Planlegging av turnusperioden
  • Verktøy som kan brukes i veiledningen
  • Tydelighet i kommunikasjon
  • Logg som veilederredskap
  • Evaluering av kandidaten

 

Kursleder for denne samlingen er Katarina Langaard. Hun er fysioterapeut og NFF-veileder med utdanning i veiledning fra Høgskolen i Oslo og Akershus samt i Gelstaltveiledning fra Meta-senteret i Kristiansand. 

 

Påmeldingsfrist: 01.10.2022

Samling for veiledere til turnuskandidater i fysioterapi

Dato:
19. oktober 2022 08.30 - 15.00
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Veiledere for turnuskandidater i fysioterapi