Fagdag om kvalifiseringsprogrammet

Dato:
20. oktober 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Strand Hotel, Fevik
Arrangør:
Nav Agder og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige for KVP ved Nav-kontor i Agder

I samarbeid med Nav Agder inviterer Statsforvalteren til fagdag for fagansvarlige på Nav-kontorene på Agder.

 

Publisert 21.09.2022

I Agder var det 322 deltakere i kvalifiseringsprogrammet ved utgangen av juli 2022. Dette er 63 færre deltagere enn på samme tidspunkt ett år tidligere. Det varierer hvor mange som gis tilbud om og som deltar i kvalifiseringsprogrammet i kommunene.

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak for å bistå de som står lengst fra arbeidsmarkedet. Det er fortsatt et potensiale for flere deltakere i programmet.

Vi inviterer fagansvarlige ved de enkelte Nav-kontor i Agder til fagdag for å styrke kvalifiseringsprogrammets innhold og omfang.

Fagdagen er gratis, med bindende påmelding. Avmelding etter fristen eller manglende oppmøte, vil bli fakturert.

Frist for påmelding: 10.oktober 2022.

Skjema for påmelding

Dato:
20. oktober 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Strand Hotel, Fevik
Arrangør:
Nav Agder og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Fagansvarlige for KVP ved Nav-kontor i Agder

Kontaktpersoner

Dokumenter