Digitale samlinger om eksamen

Dato:
28. oktober 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Lærere i grunnskolen som ønsker å være, vurdere å være  eller er nysgjerrige på hva det innebærer å være sensor på eksamen LK20/LK20S

Statsforvalteren i samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer til digitale samlinger 28 oktober om eksamen etter LK20/LK20S. 

Publisert 12.09.2022

Samlingene vil handle om endringene i eksamen etter ny læreplan med fokus på sensur. Det vil være en felles økt på tvers av fag og en fagdelt økt med vekt på sensur i det enkelte fag.

 

Tidspunkt: Fredag 28. oktober klokken 10-15

Program for dagen:

10:00 – 10:10 Velkommen v/Statsforvalteren i Agder

10:10 – 12:00 Fellesdel v/Utdanningsdirektoratet

Klikk her for å delta i denne delen av møtet.

 • Endring i læreplan – læreplanforståelse (film)
 • Endring i forskrift og hva betyr endringene
 • Kompetansebegrepet
 • Forskjellen på kjennetegn på måloppnåelse og vurderingskriterier
 • Hva er nytt og hvordan har vi jobbet med eksamen de siste årene (reliabilitet)
 • Teknisk – viser hvordan det ser ut for sensor (film)

12.00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 15:00 Fagspesifikt – v/fagpersoner fra Agder

Klikk her for å delta i møtet om engelsk.

Klikk her for å delta i møtet om norsk.

Klikk her for å delta i møtet om matematikk.

 

De fagspesefikke møtene vil blant annet gjenomgå emner knyttet til eksamen om

 • Endringer
 • Vurderingsskjema
 • Vurderingskriterier
 • Vekting
 • Utprøvinger

 

Dato:
28. oktober 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Lærere i grunnskolen som ønsker å være, vurdere å være  eller er nysgjerrige på hva det innebærer å være sensor på eksamen LK20/LK20S