Regionalt innspills møte - opptrappingsplan psykisk helse

Dato:
22. september 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Representater for bruker og pårørende organisasjoner, Ledere kommunale helse- og omsorgstjenester, m.fl.

Helse- og omsorgsdepartementet og Statsforvalteren i Agder inviterer kommuner, bruker- og pårørende organisasjoner, Ungdsomsråd og andre til innspillsmøte om ny opptrappingsplan for psykisk helse.

Publisert 27.07.2022

Som oppfølging av Hurdalsplattformen har regjeringen startet arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse.

Planen skal omfatte hele psykisk helse-feltet. Det innebærer både det helsefremmende og forebyggende arbeidet, arbeidet med å sikre mer tilgjengelig og nær hjelp, og tilbudet til dem med alvorlige og sammensatte utfordringer.

Målet er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at hjelpen skal bli mer tilgjengelig for dem som trenger det. Det tas sikte på å legge frem opptrappingsplan for psykisk helse i løpet av 2023.

 Innpillsmøtet skal bidra til god forankring, engasjement og forståelse for arbeidet, og sikre at relevante aktører opplever å ha blitt hørt i prosessen. Formålet med regionale møter er å få innspill fra relevante aktører på utfordringer på feltet, og til mål, tiltak, virkemidler og gode eksempler innen de foreløpige tre hovedområdene i planen:

  • Arbeidet med å styrke den psykiske folkehelsen og forebygge psykiske plager og lidelser
  • Tilgjengelighet og nærhet til psykisk helsehjelp
  • Tjenestetilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

Frist for påmelding er 12. september. Ved for mange påmeldte vil vi gå i dialog med aktuelle kommuner/organisasjoner for å prioritere hvem som får delta.

Program:

  • 12.00 - 12.30: Registrering, kaffe/te, enkel servering og mingling
  • 12.30 - 12.40: Introduksjon til prosess v/ politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepatementet
  • 12:40 - 13:00: Kort innlegg fra bruker/pårørende og et fagmiljø
  • 13:00 – 13.05: Kort introduksjon til gruppearbeid v/ Statsforvalteren
  • 13:05 - 14:50: Gruppearbeid v/ Statsforvalteren
  • 14:50 - 15:00: Veien videre v/ politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepatementet

 

Dato:
22. september 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Representater for bruker og pårørende organisasjoner, Ledere kommunale helse- og omsorgstjenester, m.fl.