Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – samling for Agder

Dato:
25. august 2022 13.00 - 19.15
Sted:
Furøya, Tvedestrand. Oppmøte og parkering ved Fjordsenteret, Sagesundveien 113.
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder og Tvedestrand kommune
Målgruppe:
Grunneiere og arbeidsgruppene i UKL-områdene Rygnestad og Flateland, Vest-Lista og Furøya
Furøya, Tvedestrand.
Furøya, Tvedestrand. Foto: Flemming Nielsen.

Grunneiere og arbeidsgruppene for de tre UKL-områdene i Agder er invitert til Furøya 25. august.

Publisert 05.07.2022

Statsforvalteren og Tvedestrand kommune inviterer grunneiere og arbeidsgruppene i UKL-områdene i Agder til samling på det nyeste UKL-området i Agder, Furøya utenfor Tvedestrand.

Furøya er en perle av et øylandskap med bebyggelse, hagelandskap, kulturlandskap og historie knyttet til skipsrederkulturen på Sørlandet på 1700-1800-tallet. Der er mange kulturminner og flere verdifulle naturtyper som slåtteenger og strandenger. For noen år siden ble jordene ryddet og åpnet, og de skjøttes ved slått og beite slik at det gamle kulturlandskapet langt på vei er gjenskapt. Du finner mer informasjon om UKL Furøya på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

På programmet står litt historikk, og det blir vandring i kulturlandskapet. Etterpå vil landskapsgeograf Oskar Puschmann fra NIBIO vise bilder fra Furøya og illustrere hvilke endringer landskapet har gjennomgått.

Lenke til program, kart og praktisk informasjon.

Samlingen er gratis.

Påmeldingsfrist 16. august 2022.

Dato:
25. august 2022 13.00 - 19.15
Sted:
Furøya, Tvedestrand. Oppmøte og parkering ved Fjordsenteret, Sagesundveien 113.
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder og Tvedestrand kommune
Målgruppe:
Grunneiere og arbeidsgruppene i UKL-områdene Rygnestad og Flateland, Vest-Lista og Furøya