Om styrken i fellesskapet - barn og ungeseminar

Dato:
19. august 2022 09.00 - 11.35
Sted:
Clarion hotell Tyholmen - det serveres kaffe/te og litt å bite i fra kl. 08.30
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunale/private tjenester som arbeider med barn og unge - innen oppvekst, helse, NAV og barnevern. Og andre interesserte fra frivillige og ideelle organisasjoner og spesialisthelsetjenesten.

Årets seminar ønsker å løfte fram verdien av, og styrken i våre fellesskap. 

Publisert 21.06.2022, Oppdatert 15.08.2022

I årets barn og ungeseminar under Arendalsuka ønsker vi å løfte fram verdien av, og styrken i våre fellesskap.

På den ene siden er det å være trygg, bli sett og inkludert i de felleskapene vi inngår i grunnleggende viktig for hver og en av oss. På den andre siden er gode og kloke fellesskap utrolig kraftfulle virkemidler som samfunnet har i arbeidet med å styrke helse og å hindre ensomhet og utenforskap.

I dette seminaret skal dere få høre om hvordan frivilliges innsats og samarbeid kan få stor betydning i et lokalsamfunn, om betydningen av å høre til og hvordan vi kan arbeide med utfordringer gjennom fellesskapet. Alle typer av felleskap krever noe av hver og en av oss for å bli gode, enten vi snakker om fellesskapet hjemme, i barnehagen, på skolen eller i andre sammenhenger. Avslutningsvis skal vi derfor snakke om betydningen av den enkeltes mot og ansvar.

 

Ingen påmelding nødvendig.

 

Dato:
19. august 2022 09.00 - 11.35
Sted:
Clarion hotell Tyholmen - det serveres kaffe/te og litt å bite i fra kl. 08.30
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunale/private tjenester som arbeider med barn og unge - innen oppvekst, helse, NAV og barnevern. Og andre interesserte fra frivillige og ideelle organisasjoner og spesialisthelsetjenesten.